Tài nguyên dạy học

Hình ảnh

IMG20171030081206.jpg IMG20171030081140_1.jpg IMG20171030081119.jpg IMG20171030080952.jpg Tieng_anh_lop_6_bai_2_phan_tu_vung__3_thang_lam_chu_tieng_anh.flv Tieng_Anh_lop_6_bai_1.flv XqloMaPEajwx1qVwz0pp3TnI0JeDF4Nt5p2MeIU_0mTjVnVCmesPCd9MAgkh7h2gww5psBqUo04llYw1600h791.jpg WUAnEK6OOALHofnDoH9qinsuCt5SLmwVWWrMJyo3zFyX0cHFiT9a9CFcA3lqzet6xzc9nqkba9FCib8w1600h791.jpg NzibsT45mBoFm7ULz4KK1TrupAeqwyOlII5Im09lFb5nYiHug8GoOBs_wSKoj1qZnYZ5i2MJYJWS9Aw1600h791.jpg X8OG1OYRngEgJ4AT8VE8uLu5s1do_s5XwI3WJvcDO0TtdfzZs8NbSQcRo45Cy2ChFactYlnuf0YL0w1600h791.jpg DlC177ItbFmOGm66zO2wWRwv6fn2RtyIBkFY1DoTtbMnm4pxuoBQ8lfbUHj9i7qsfdfYz806GwMmZf4w1600h791.jpg U9NVpCdzR9NfIFIJCGqlnShNg_UcHnLuhcduImH0hZ1APQwFuLeRlXCMIwWGciF4qSOneMVIpI8w1600h791.jpg SjjXknsOb0iWfxoPgfPtHAgha7YQHkNn7k8U0pAEKzdN94vluXqQJBWtQbyLfxOIDibMSSODNMskw1600h791.jpg Ml0MFXin4ojuc0nlOWepoMj5Qqo0jRoWgvVqh9d2V1va44VZDAIagh2Nzs6CGCToonGxpEOk8KmhAw1600h791.jpg I4vyU9DpKnUZ2XsknmvYwmfzdPTo8w3ue7YjDpF9OIIF5tfErJAbs5IhZh9J5Q9nPJQ4TBYbq_owSpcw1600h791.jpg FDwX9YRiNs1Z7_8eiiBW14SeX6DzIs7SHSSfm7G41ZCyD1YQ0SGmQzgBGTeZyW14DQe8fE4bP9QIw1600h791.jpg 14urL6j4pftiyYYzmbqS0HOA9JZrjmiZFIRhTtyy715ZAPC_zDYKl4ejhQhdu37_2Sy4JbggBZyLeow1600h791.jpg DSC_5171.JPG

Đọc báo

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS xã Madaguôi

Người quản trị có thể xem từng loại tư liệu của trang web dựa vào hộp thoại phân loại tài nguyên. Đồng thời, đối với những tư liệu không phù hợp về mặt nội dung, giáo dục… thì có thể chọn và xóa nó khỏi trang web bằng nút “Xóa tài nguyên”.

BÀI VIẾT  (11 bài)

Kế hoạch thi văn nghệ chào mừng 20/11

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI THCS XÃ MAĐGUÔI *** Số: -KH/LĐ Xã Mađaguôi, ngày 30 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH V/v tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo...Chuyên đề tổ Toán - Lí -Hoá- Sinh- Tin 2017-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. ----------***---------- Chuyên dề MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI DẠY HỌC LÝ THUYẾT MÔN HÌNH HỌC BẬC THCS ~~~~~?&@~~~~~ Nhóm thực hiện: Nhóm Toán Năm học : 2017 – 2018 I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: “Quyển sách vĩ đại của thiên nhiên…được viết bằng ngôn ngữ toán học, mà các chữ là các hình tam giác, hình tròn và các hình hình học khác.”(Galileo). ...

BÀI GIẢNG  (85 bài)

TƯ LIỆU  (9 bài)

GIÁO ÁN  (15 bài)

ĐỀ THI  (28 bài)

HÌNH ẢNH  (22 bài)

Nghe nhạc